Otthonról hazamegyünk

szombat, március 25, 2017


BUDA FÖLD ALATTI TITKAI Sziklatemplom, Sziklakórház, Bunkertúra a Csepel Művekben és látogatás a Rizmajer Sörfőzdében

Időpont(ok):
2017. május 6.
Ár: 9.900 Ft
Ellátogatunk a Gellért-hegy barlangjában található Sziklatemplomba, amely a Magyarországra 1930-ban visszatérő pálos rend számára épült. A második világháborúban számos lengyel menekültet bújtattak a rend tagjai. A barlangtemplomot a szovjet hatalom 1960-ban befalazta és csak a rendszerváltást követően, 1991 végén bontották ki újra. Azóta rendszeresen tartanak benne szentmisét. A…

BUDA FÖLD ALATTI TITKAI Sziklatemplom, Sziklakórház, Bunkertúra a Csepel Művekben és látogatás a Rizmajer Sörfőzdében

SZÁSZFÖLD ÉS HÁROMSZÉK - a Csíksomlyói Búcsúval

Időpont(ok):
2017.06.01-06. (6 nap, 5 éj)
Ár: 69.000 Ft
1.nap: Nagyenyed: Bethlen Kollégium és értékes könyvtára. Küküllőváron a tatárfejes, 13. századi templomba látogatunk.2.nap: A Világörökség gyöngyszeme, Szászfehéregyháza erődtemploma. Az egységes szász településképet őrző falu Károly herceg egyik kedvenc tartózkodási helye. Kőhalom: a városka feletti Várhegyen magasodó vár. Látogatás a szászföldi szórvány kőhalomi diákotthonában. Árkos: tájház…

SZÁSZFÖLD ÉS HÁROMSZÉK  - a Csíksomlyói Búcsúval

FELVIDÉKI HOSSZÚ HÉTVÉGE (Kassa, Gömör, Szepesség)

Időpont(ok):
2017.04.29-05.01 (3 nap, 2 éj)
Ár: 34.900 Ft/fő
Időpont(ok): 2017.04.29-05.01 (3 nap, 2 éj) Ár: 34.900 Ft/fő Kultúra/Természet 1. nap: Kassa (Rodostói-ház, Rákóczi-Zrínyi-Bercsényi mauzóleum, stb.). Mecenzéf: Rudolf Schuster volt köztársasági elnök fotó- és filmtörténeti gyűjteménye, vízimalom. Jászó: premontrei kolostorkomplexum. Kivetítős előadás: az Andrássyak kora Gömörben és virtuális túra Krasznahorkaváralján.2. nap: Szepesség. Késmárk: Thököly Imre mauzóleuma. A Szentháromság-fatemplom (Unesco világörökség). Lőcse óvárosa. 500 éves városháza,…

FELVIDÉKI HOSSZÚ HÉTVÉGE (Kassa, Gömör, Szepesség)

100 ÉVE TÖRTÉNT... A HADAK ÚTJÁN, KIS-LENGYELORSZÁGBAN ÉS GALÍCIÁBAN. Látogatás Krakkóban, magyar emlékek nyomában: Lengyelország, Felvidék és Lemberg

    
 
Időpont(ok):
2017.05.16-21. (6 nap, 5 éj)
Úti cél: Felvidék, Európa magyar szemmel, Kárpátalja
Út jellege: Felfedezés, Városnézés, Történelem, Úttörő, Kulturális utazás
Ár: 74.900 Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000 Ft/fő
Gyermek kedvezmény (12 év alatt): 15.000 Ft/fő
Családi kedvezmény (min. 3 családtag): -5 %
Anya gyerek kedvezmény: 10%
Útvonal: Szfvár.-Bp.-Salgótarján
Felszállási helyek: Budapest, Székesfehérvár, útvonalba eső települések, pihenőhelyek.

przemyslutazas 03 large1. nap: "Przemyśl" szobor a Margit-hídnál. Késmárkon Thököly-mauzóleum, Szepesbélán a visszacsatolás emlékéül állított Mária-oszlop. Gorál tutajos túra a Dunajecen (fakultatív program).
2. nap: Nedec vára az egykori lengyel-magyar határon. Ószandec, az ima városa, klarissza kolostor. Limanowa (Limanovo): a magyar hadtörténet egyik legfényesebb diadala. Jabłoniec temető. Wielickai sóbánya: Európa legrégebbi sóbányája.
3. nap: Egész nap Krakkóban. Városnézés.
4. nap: Tarnow: Bem apó szarkofágja. A lancuti Potocki-várkastély vármúzeuma. Ukrajnában Żólkiew/Zsovkva városkája, az egykori lengyel hetmanok székhelye, Sobieski János lengyel király mauzóleumával.
5. nap: városnézés Lembergben, Galícia nem is olyan rég még lengyel többségű fővárosában. Az óváros az Unesco Világörökség része. „A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím” birtokosa, Strömpl András vezetésével keressük fel a magyar tömegsírokat. Lengyelországba visszatérve: Przemysl, Európa egyik legnagyobb erődítményrendszere. A több tízezer magyar áldozatra emlékezünk a magyar katonatemetőben.
6. nap: magyar emlékeket is felvonultató kiállítás a Werner-erődben. A Felvidékre visszatérve Telepóc (Telepovce) templomát keressük fel, ahová 1025 első világháborús (osztrák-magyar, orosz) áldozatot temettek el.

    

A LIMANOVÓI CSATA
1914 decemberében a tét nem volt kisebb, mint hogy vagy sikerül megállítani az orosz birodalom lehengerlő túlerőben lévő hadait, vagy azok áttörnek a Kárpátok hágóin keresztül a monarchia szívébe. A tét nagy, az esélyeink viszont csekélyek voltak. És mégis… A huszároknak kiadták a parancsot: bármi áron tartsák állásaikat a 39. kassai honvédhadosztály beérkezéséig. A védelem középpontja a Jabłoniec domb volt, melynek északi gerencét a 9. soproni, a 13. kecskeméti (jász-kun) és a 3. szegedi honvéd huszárezredek egységei, a déli lejtőit egyedül a 10. székesfehérvári huszárezred védte. 1914. december 11-én éjszaka az orosz gőzhenger megindult, hogy elsöpörje az útjában lévőket. De a védőkörletbe betört ellenséget, elkeseredett kézitusában, a tisztek pisztollyal és karddal, míg a huszárok - szurony híján - a megfordított karabéllyal ölték az ellent. A sötétségben való dulakodás során a komoly védállások nélküli déli lejtőn egymással összekeveredve harcoltak az ellenséges csapatok. Az orosz már-már diadalmaskodott, amikor a segítségül érkező 9. huszárezred néhány alegysége, Muhr Ottomár ezredes – a 9. huszárezred parancsnoka - vezetésével bekapcsolódott a harcokba. A rohamra vezényelt huszárok közül elsőként kap halálos sebet a parancsnok, ami még elkeseredettebbé teszi az ütközetet. Teste felett vad kézi tusa bontakozik ki, de a katonái holtestét kimentik az oroszok kezei közül. De állásaikat megtartották! Az oroszok a hajnali kudarcot követően még néhány sikertelen kísérletet tettek, de a kassai honvédhadosztály megérkezését követően a hadvezetésük a visszavonulásról döntött. Egy részvevő így emlékszik: „Körülnézek: mindkét féltől eldobott hadiszerek, véres ruhadarabok, halott ellenfél nagy tömege rakásokban, de fájdalom sok jó huszár fagyos teteme is borítja a földet.”

Utazás, szállás, reggeli, honismereti vezetés, vacsora, kivéve a krakkói két nap során, ekkor egyénileg.

Honismereti vezető: a felvidéki nemesi család sarja, a Pozsonyban élő Brogyányi Mihály, akinek szenvedélye a magyar történelem, és az idegenvezetés is.

1. nap
Indulás 6.00-kor Budapestről. Hangolódás: a "Przemyśl" szobor a Margit-híd budai hídfőjénél. Késmárk: Thököly-mauzóleum. Szepesbéla: a Magyarországhoz való visszacsatolás emlékéül állított Mária-oszlop. Megérkezvén az egykori lengyel-magyar határra, rendkívüli élmény rázza össze csapatunkat. Hagyományos gorál tutajokon teszünk festői túrát a tajtékzó hullámokból kiemelkedő sziklák és a zöld fenyvesek között a Dunajecen (fak. program, ára 10 euro). Vacsora és szállás a Dunajec partján, a szlovák oldalon.

2. nap
A határt átlépve Nedec váránál kezdjük a napot, amely évszázadokon keresztül nézett farkasszemet a folyó túlpartján lévő lengyel várral, Czorsztynnal. Ma mindkettő Lengyelországhoz tartozik, mert Trianon után Nedec környékét Lengyelországhoz csatolták. De a vár ekkor még magántulajdonban maradt. Utolsó tulajdonosa, Salamon Tivadar 1939-ig lakott benne. 1945-ben államosították, jelenleg múzeum. A várat magunk mögött hagyva a Dunajec és a Poprád folyók találkozásánál fekvő, hangulatos Ószandec nevezetességeit tekintjük meg. A település az ima városa – a klarissza kolostort az 1280-ban Magyarországról ideérkező Kinga hercegnő, IV. Béla lánya, Szemérmes Boleszláv krakkó-szandomiri herceg felesége alapította. Férje halála után az ószandeci zárda vált a hercegnő otthonává, javait a rendház javára íratta, majd Szent Klára apácaruháját magára öltve haláláig szerzetesi életet élt. A kolostor területén található Szentháromság-templomot és annak Szent Kinga szentélyét keressük fel. Az oltáron látható, 1470-ből származó faszobor – amely Szent Kingát királyi öltözékben, egy fordított koronán állva ábrázolja –az uralkodói hatalomról a zárdai élet javára történő lemondást szimbolizálja. Az alatta elhelyezett kis ezüstkoporsó a szent földi maradványait őrzi. A klarissza kolostor falánál, a kápolnába és a Szent Kinga forráshoz vezető úton áll egy hatalmas, gyönyörűen faragott székelykapu, melyet székelyek adták ajándékba II. János Pál pápának, aki Boldog Kinga szentté avatási szertartására érkezett Ószandecbe 1999. június 16-án. A klarissza kolostor melletti réten messziről szembeötlő fakonstrukció egy Szent Kinga képmását is megjelenítő tábori oltár. Itt celebrálták 1999. június 16-án az ószandeci kolostor alapítójának szentté avatási miséjét. Az oltár alsó részén található az Emlékezet Terme, amelyben II. János Pál emléktárgyait tekinthetjük meg (többek között a pápai trónust, valamint a szentmisén viselt ünnepi reverenda elemeit)
Ószendecről Limanowába (Limanovo) látogatunk, utunk első világháborús helyszínére, ahol a magyar huszárok emberfeletti kitartásról tanúbizonyságot téve verték vissza az orosz betörést 1914 novemberében.

A Jabłoniec temetőben és Muhr Ottmár ezredes neoreneszánsz mauzóleum-kápolnájában a hazánkat védő hős huszárok emlékének adózunk kegyelettel. „1914. december 11–12-én, ezredes urukkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar hűségének emlékére” – hirdeti az emlékmű Molnár Ferenc tollából származó, magyar nyelvű felirata. Az író haditudósítóként érkezett Kis-Lengyelországba 1914-ben.

A wielickai sóbánya Európa legrégebbi sóbányája, melyben a 13. századtól folyamatosan folyt a kitermelés 700 éven keresztül. Az UNESCO világörökségi listáján is szerepel. A bánya legrégebbi része, ahol már bányászati módszerrel termelték ki a sót a Goryszowki akna, a 18. század második felében alakult ki. A 9 szint közül az első – a Bono szint – 64 méter mélyen van, míg az utolsó 327 méter mélyen fekszik. A tárnák összes hossza az összekötő folyosókkal, tavakkal, termekkel, aknákkal együtt meghaladja a 300 kilométert.
A bánya egyedülálló mikroklímával rendelkezik. A wieliczkai bánya világszerte ismert földalatti turistaútja a 18. és 19. század fordulóján alakult ki. Mintegy egymillió turista látogatja évente a 64–135 m mélyen elhelyezkedő (I-III. szint), 20 teremből álló, körülbelül 3 km hosszú utat. A A légutakra jótékonyan ható mikroklíma mellett a bányában különleges programok várnak ránk: megismerjük a sóbányászat geológiai folyamatait, a bánya történelmét és egyéb hagyományait, az 1747-ben alapított Szent Kinga-kápolnát, egykori bányászati munkaeszközöket, egy 140 m hosszú nagy bányacsúszdát, és egy minivasutat is. Megcsodálhatjuk az ember által kivájt, támasztékok nélküli, legmagasabb európai földalatti tárnát, a „Ważyn” kamrát (250 méter mélyen fekszik, hossza 255 m, szélessége 15 m, magassága 7 m, hőmérséklete 14°C–16°C). Szállás Krakkóban, belváros közeli panzióban.

3. nap
Egész nap Krakkóban. Városnézés az Európa 5 legnépszerűbb turistacélpontja közé tartozó csodálatos városban, melynek legnagyobb nevezetességei a hatalmas középkori főtér (piactér, Rynek) a Posztócsarnokkal, a Mária-templom, a királyi vár, a Wavel-székesegyház a királysírokkal, köztük az erdélyi fejedelem Báthory Istvánnal, akiben a lengyelek egyik legnagyobb királyukat tisztelik. Este szabad program.
4. nap
Korai indulással az ukrán határ felé vesszük az irányt. Nem mehetünk el megállás nélkül Tarnow mellett, itt, szülővárosában van ugyanis Bem apó sírja. „Az égbe temetett tábornok” szarkofágja a Lövész Park csónakázó tavának kis mesterséges szigetén, égbe nyúló faragott oszlopok tetején került elhelyezésre. Következő megállónk az eredeti állapotban fennmaradt, páratlanul szép XVII. századi lancuti főúri kastély, amely Lengyelország egyik leggazdagabb vára. Az erődfalakkal körülvett olaszbástyás lakóépület a Potocki-család tulajdona volt. A XVII. század elejétől a XX. század elejéig tartó időszakból származó műemléki műtárgyakkal, képekkel és szobrokkal gazdagon ékesített palotabelső Lengyelország egyik leggazdagabb múzeuma. Az ukrán határt átlépve, Lemberg (lengyelül Lwów, ukránul Lviv) felé haladva teszünk egy kis kitérőt a tőle északra fekvő Żólkiew/Zsovkva reneszánsz városkába, az egykori lengyel hetmanok székhelyére. A lengyelek számára a Bécset – és ezáltal Magyarországot – a török alól felszabadító Sobieski János lengyel király sírhelye tesz nemzeti zarándokhellyé. Megtekintjük Galícia egyik legszebb, elhagyott állapotban lévő zsinagógáját, majd a közeli Lembergbe utazunk, ahol a szállásunk egy 4*-os, luxus színvonalú szállodában lesz, amely Lemberg tiszteletbeli magyar konzul asszonyának a tulajdonában van.
5. nap
A délelőtt folyamán a Lembergi Magyarok Kulturális Szövetségének vezetője, Szarvas Gábor mutatja meg nekünk Galícia nem is olyan rég még lengyel többségű fővárosát (ma 750 ezer lakosából kb. 10 ezer a lengyel). Lemberg lenyűgöző óvárosát az Unesco 2001-ben nyilvánította a világörökség részévé. Szabadidő után „A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím” birtokosa, a Lemberg melletti első világháborús osztrák-magyar hadisírok felkutatója, gondozója, a Lembergben élő Strömpl András barátunk vezetésével zarándokolunk el a környékbeli véres harcokban elesett sok ezer magyar egyik tömegsírjához, melyre kalandos körülmények között bukkant rá kalauzunk. Visszafelé utazunk Lengyelországba, ahol a véráztatta nevű Przemysl-be látogatunk. A przemysli erőd Európa egyik legnagyobb erődítményrendszere, amely igazából egy, a várost körülvevő, számtalan bunker rendszeréből álló védőgyűrű. A stratégiai fontosságú erősség négyszer cserélt gazdát az 1914-15-ös, rendkívül véres orosz-magyar-osztrák-német csapatok közötti harcok során. Az áldozatok száma meghaladta a félmilliót, és közöttük több tízezer magyar is van. Emlékezünk az értelmetlenül meghalt örökifjakra a magyar katonatemetőben, majd elfoglaljuk szállásunkat.

6. nap
Przemysl mellett meglátogatunk egy magyar emlékeket is felvonultató rendkívül érdekes kiállítást az egyik legnagyobb, épen maradt erődítményben, a XII. számú Werner-erődben, amely egy hatalmas, földalatti bunkerrendszer. Hazafelé vesszük az irányt. Megállunk még egy kicsiny ruszin faluban, Telepócon (Telepovce), mely templomának kriptájában 1025 első világháborús (osztrák-magyar, orosz) áldozatot temettek el egy 4x1,5x7 m űrtartalmú sírban. Csak 23 személy neve ismert. A hős honvédjeink hazánk határát védték itt a szovjet túlerővel szemben. 23 óráig Budapesten leszünk.

Színvonalas panziókban a Dunajec partján, Krakkóban a belváros közelében (2 éj) és Przemyslben. Lembergben 1 éj 4*-os luxus színvonalú szállodában.

hadakutja terkep

Útkereső

Úti cél

Út jellege

Hónap

Felszállási helyek

Letölthető katalógus

Határtalanul

banner hatartalanul

csapatepites

Partnereink

 

moszepkanadamagyar

trm banner

erdelylogo

polgarokhaza.hu
szekelyfold info 
 
 pusztina
 
teka alapitvany 

 Erdély és Székelyföld

Tóvidék.ro
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 
Köszöntő

„Mert ne feledd:
magyarnak lenni
büszke gyönyörűség!"


TOVÁBB >>


koszonto

Utazási utalvány

Bannerkicsi

Hírlevél
Partnereink

karpatutazo

uduleserdelyben

www.kallos.org.ro

moldvai csangomagyarok 2

connect dots butterfly page

cserekert

orzokor